Uchwała nr 62/2019 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Agnieszki Włodyka-Bergier z WGGiIŚ (2019-04-24)