Uchwała nr 59/2019 w sprawie wynagrodzeń dla członków Rady Uczelni. (2019-04-24)