Uchwała nr 56/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów wyższych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. (2019-04-24)