Uchwała nr 52/2019 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr. hab. inż. Andrzeja Klepki z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. (2019-03-27)