Uchwała nr 43/2019 w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia, a także w sprawie suplementu do dyplomów wydawanych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. (2019-03-27)