Uchwała nr 42/2019 w sprawie zasad podziału funduszu na odtworzenie majątku trwałego ACK Cyfronet AGH. (2019-03-27)