Uchwała nr 41/2019 w sprawie zasad podziału funduszu na odtworzenie majątku trwałego z podziału amortyzacji w 2019 r. (2019-03-27)