Uchwała nr 28/2019 w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. Macieja Andrzeja Nowaka jako kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej. (2019-02-27)