Uchwała nr 27/2019 w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. Tadeusza Marka Peryt jako kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej. (2019-02-27)