Uchwała nr 24/2019 w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. inż. Janusza Kowala jako kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej. (2019-02-27)