Uchwała nr 15/2019 w sprawie utworzenia studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku INFORMATYKA SPOŁECZNA o profilu praktycznym i powierzenia prowadzenia go Wydziałowi Humanistycznemu. (2019-02-27)