Uchwała nr 12/2019 w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Rektora o Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich za 2018 rok. (2019-02-27)