Uchwała nr 7/2019 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony Prof. dr hab. inż. Marka Gorgonia z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. (2019-01-30)