Uchwała nr 4/2019 w sprawie uchylenia uchwały nr 49/2014 Senatu AGH z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego AGH. (2019-01-30)