Uchwała nr 166/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. inż. Sławomira Gruszczyńskiego, prof. nadzw. z WIEiT (2018-12-19)