Uchwała nr 164/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony Prof. dr hab. inż. Bogusława Cyganka z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. (2018-12-19)