Uchwała nr 161/2018 w sprawie likwidacji Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Staszica. (2018-12-19)