Uchwała nr 158/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego (2018-12-19)