Uchwała nr 149/ 2018 Senatu w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie mianowania na stanowisku profesora zwyczajnego Prof. dr hab. inż. Martę Radecką z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. (2018-11-28)