Uchwała nr 129/2018 w sprawie wyboru stud. Kamila Świerada do składu Senackiej Komisji ds. Statutowo-Regulaminowych. (2018-10-31)