Uchwała nr 124/2018 w sprawie przyjęcia korekty Planu Rzeczowo-Finansowego Uczelni na 2018 rok (2018-10-31)