Uchwała nr 112/2018 w sprawie kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych (2018-09-26)