Uchwała nr 91/2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu pt.: „Analiza eksperymentalna i numeryczna układów energetyki odnawialnej – prezentacja osiągnięć na arenie międzynarodowej. (2018-06-27)