Uchwała nr 75/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Prof. dr hab. Katarzynę Skowronek z Wydziału Humanistyczny. (2018-05-23)