Uchwała nr 70/2018 w sprawie wyznaczenia Rektora prof. Tadeusza Słomkę na recenzenta do wniosku Politechniki Śląskiej o nadanie TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA dr Bertrandowi Piccardowi. (2018-05-23)