Uchwała nr 58/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Prof. dr hab. Piotra Oprochę z Wydziału Matematyki Stosowanej. (2018-04-25)