Uchwała nr 56/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisku profesora zwyczajnego na czas nieokreślony Prof. dr hab. inż. Krystiana Pyki z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (2018-04-25)