Uchwała nr 36/2018 w sprawie utworzenia studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku REWITALIZACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH o profilu ogólnoakademickim i powierzenia prowadzenia go Wydziałowi Górnictwa i Geoinżynierii. (2018-03-28)