Uchwała nr 25/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr. hab. inż. Tomasza Moskalewicza z WIMiIP (2018-02-28)