Uchwała nr 23/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr. hab. inż. Konrada Świerczka, prof. nadzw. z Wydziału Energetyki i Paliw. (2018-02-28)