Uchwała nr 22/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr. hab. inż. Bogdana Kwolka, prof. nadzw. z WIEiT (2018-02-28)