Uchwała nr 16/2018 w sprawie ustalenia Założeń do Projektu Planu Rzeczowo-Finansowego Uczelni na rok 2018 cz. I. (2018-02-28)