Uchwała nr 5/2018 w sprawie opinii Senatu o likwidacji przez Rektora jednostki pozawydziałowej pod nazwą „Centrum Gazu Niekonwencjonalnego”. (2018-01-31)