Uchwała nr 4/2018 w sprawie utworzenia specjalności „Inteligentne systemy sterowania” na kierunku AUTOMATYKA I ROBOTYKA na studiach stacjonarnych drugiego stopnia i powierzenia prowadzenia jej WEAIiIB (2018-01-31)