Uchwała nr 152/2017 w sprawie utworzenia spec.: „Technologie energetyki odnawialnej” i „Ekonomika, polityka i zarządzanie energią” na st. stacjonarnych II stopnia na kier. ENERGETYKA ODNAWIALNA i ZARZĄDZANIE ENERGIĄ i powierzenia prowadzenia ich WEiP (2017-11-29)