Uchwała nr 150/2017 w sprawie utworzenia studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku ENERGETYKA ODNAWIALNA i ZARZĄDZANIE ENERGIĄ o profilu ogólnoakademickim i powierzenia prowadzenia go Wydziałowi Energetyki i Paliw. (2017-11-29)