Uchwała nr 131/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Rajmunda Oruby z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. (2017-09-27)