Uchwała nr 130/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Krzysztofa Pytela z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. (2017-09-27)