Uchwała nr 129/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Macieja Roskosza z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. (2017-09-27)