Uchwała nr 119/2017 w sprawie przystąpienia AGH do programu pilotażowego „Koncepcja edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej.” (2017-09-27)