Uchwała nr 110/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. inż. Marka Iwańca, prof. nadzw. z WIMiR (2017-06-28)