Uchwała nr 106/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości oraz ustanowienia służebności (2017-06-28)