Uchwała nr 103/2017 w sprawie zmian Senatorów – Studentów w Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich – w miejsce stud. Bartłomieja Konopki powołano stud. Monikę Toczek. (2017-06-28)