Uchwała nr 102/2017 w sprawie zmian Senatorów–Studentów w Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich - w miejsce stud. Bartłomieja Zawadzkiego powołano stud. Mateusza Galę.  (2017-06-28)