Uchwała nr 100/2017 w sprawie zmian Senatorów–Studentów w Komisjach Senackich–w składzie Senackiej Komisji ds. Budżetu w miejsce stud. Wojciecha Kułagi powołano stud. Sandrę Satalecką.  (2017-06-28)