Uchwała nr 99/2017 w sprawie zmian Senatorów–Studentów w Komisjach Senackich–w składzie Senackiej Komisji ds. Statutowo-Regulaminowych w miejsce stud. Bartłomieja Zawadzkiego powołano stud. Annę Ostrowską.  (2017-06-28)