Uchwała nr 95/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu pt.: „Wzmocnienie potencjału naukowego studentów Koła Naukowego Akustyki Architektonicznej poprzez udział w konkursach i konferencjach międzynarodowych”.  (2017-06-28)