Uchwała Nr 82/2017 Senatu AGH z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. inż. Ryszarda Golańskiego, prof. nadzw. z WIEiT (2017-06-14)