Uchwała nr 79/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Marka Karkulę z Wydziału Zarządzania.  (2017-05-31)