Uchwała nr 75/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Marcina Kota z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. (2017-05-31)